Tese doutoral

 1. Las escuelas de americanos y las sociedades de instrucción en Galicia 1990

  Universidade de Santiago de Compostela

Tribunais de teses (17)

 1. Secretario do tribunal

  O Ensino básico entre a tradição e o liberalismoImprensa periódica e discursos educativos. Do vintismo à regeneração portuguesa (1820-1851) 2015

  Universidade de Santiago de Compostela

  António Joaquim Miranda Monteiro

 2. Secretario do tribunal

  La acción educativa de los colegios religiosos femeninos en la ciudad de Vigo1886-1962 2013

  Universidade de Santiago de Compostela

  María Fernanda Piñero Sampayo

 3. Secretario do tribunal

  O proceso de construción dunha disciplina escolar no Instituto de Santiago e na cidade de Compostelada ximnástica a educación física (1893-1936) 2013

  Universidade de Santiago de Compostela

  José Luis Antas Ramos

 4. Vogal do tribunal

  Educación musicalun problema emergente de intervención educativa, indicadores pedagógicos para el desarrollo de competencias en educación musical 2011

  Universidade de Santiago de Compostela

  Silvana Longueira Matos

 5. Presidente do tribunal

  Génesis y difusión de la educación física en Cuba(1800-1901) 2009

  Universidad de Salamanca

  Juan Antonio Salas Rondón

 6. Secretario do tribunal

  Familia, educación e inmigración. Un programa de intervención pedagógica 2008

  Universidade de Santiago de Compostela

  Diana Priegue Caamaño

 7. Vogal do tribunal

  Professores do ensino secundariode uma identidade problemática a uma mudança problematizante. Estudio de caso 2008

  Universidade de Santiago de Compostela

  Armando Sousa Silva

 8. Secretario do tribunal

  A disciplina de física e química na educación secundaria do século XIXmodelos, recursos e produción do coñecemento, o modelo español á luz das ideas vixentes en Europa e da súa concreción en Galicia 2007

  Universidade de Santiago de Compostela

  Rafael Sisto Edreira

 9. Secretario do tribunal

  A educaçao dos trabalhadores e a competitividade industrial no Brasil : (1930-1990) 2004

  Universidade de Santiago de Compostela

  Jamila Acosta Ana

 10. Vogal do tribunal

  Sociedad de la información, educación para el desarrollo y cooperación internacional 2003

  Universidade de Santiago de Compostela

  Jorge Genaro Soto Carballo

 11. Secretario do tribunal

  O Humanismo cristao na educaçao popular brasileira da década de 1960-1970, da religaçao ao compromisso sócio-políticotese de doutoramento 2000

  Universidade de Santiago de Compostela

  João Inácio Kolling

 12. Vogal do tribunal

  Migraciones internas en el cono sur; el caso de una comunidad boliviana en la provincia de Mendoza (Argentina) 2000

  Universidad Complutense de Madrid

  Cristina Garcia Vazquez

 13. Secretario do tribunal

  Galeguismo e pensamento pedagóxico(1900-1936) 1997

  Universidade de Santiago de Compostela

  Ana Isabel Rivas Barros

 14. Vogal do tribunal

  Inserçao sócio-educativa e cultural da juventude de origem brasileira na sociedade portuguesa : análise dos procesos migratorios em Trás-Os-Montesanalise dos procesos migratorios en tras-os-montes 1997

  Universidade de Santiago de Compostela

  Maria Inês Dias M.

 15. Secretario do tribunal

  Subsidios para a comprensao da obra de Delfim Santos pedagogo (1907-1966)una pedagogía da autenticidade e de intencao formativa 1994

  Universidade de Santiago de Compostela

  José Manuel Cardoso Belo

 16. Secretario do tribunal

  A obra pedagógica de Antonio Sergio (1883-1969)uma visao da pedagogía, a cultura e a democracia 1994

  Universidade de Santiago de Compostela

  Carlos Alberto De Magalhaes Gomes Mota

 17. Vogal do tribunal

  A obra educativa de Antonio de Sena Faria de Vasconcelos (1880-1939)un autor da Escola Nova 1994

  Universidade de Santiago de Compostela

  M. Gabriel Moreno Bulas Cruz