Tese doutoral

 1. Las escuelas de americanos y las sociedades de instrucción en Galicia 1990

  Universidade de Santiago de Compostela

Tribunais de teses (17)

 1. Secretario do tribunal

  O Ensino básico entre a tradição e o liberalismo: Imprensa periódica e discursos educativos. Do vintismo à regeneração portuguesa (1820-1851) 2015

  Universidade de Santiago de Compostela

  Miranda Monteiro, António Joaquim

 2. Secretario do tribunal

  O proceso de construción dunha disciplina escolar no Instituto de Santiago e na cidade de Compostela: da ximnástica a educación física (1893-1936) 2013

  Universidade de Santiago de Compostela

  Antas Ramos, José Luis

 3. Secretario do tribunal

  La acción educativa de los colegios religiosos femeninos en la ciudad de Vigo: 1886-1962 2013

  Universidade de Santiago de Compostela

  PIÑERO SAMPAYO, Mª FERNANDA

 4. Vogal do tribunal

  Educación musical: un problema emergente de intervención educativa, indicadores pedagógicos para el desarrollo de competencias en educación musical 2011

  Universidade de Santiago de Compostela

  Longueira Matos, Silvana

 5. Presidente do tribunal

  Génesis y difusión de la educación física en Cuba: (1800-1901) 2009

  Universidad de Salamanca

  Salas Rondón, Juan Antonio

 6. Secretario do tribunal

  Familia, educación e inmigración. Un programa de intervención pedagógica 2008

  Universidade de Santiago de Compostela

  PRIEGUE CAAMAÑO, DIANA

 7. Vogal do tribunal

  Professores do ensino secundario: de uma identidade problemática a uma mudança problematizante. Estudio de caso 2008

  Universidade de Santiago de Compostela

  SOUSA E SILVA, ARMANDO

 8. Secretario do tribunal

  A disciplina de física e química na educación secundaria do século XIX: modelos, recursos e produción do coñecemento, o modelo español á luz das ideas vixentes en Europa e da súa concreción en Galicia 2007

  Universidade de Santiago de Compostela

  Sisto Edreira Rafael Carlos

 9. Secretario do tribunal

  A educaçao dos trabalhadores e a competitividade industrial no Brasil : (1930-1990) 2004

  Universidade de Santiago de Compostela

  ACOSTA ANA, JAMILA

 10. Vogal do tribunal

  Sociedad de la información, educación para el desarrollo y cooperación internacional 2003

  Universidade de Santiago de Compostela

  SOTO CARBALLO, JORGE GENARO

 11. Secretario do tribunal

  O Humanismo cristao na educaçao popular brasileira da década de 1960-1970, da religaçao ao compromisso sócio-político: tese de doutoramento 2000

  Universidade de Santiago de Compostela

  KOLLING JOAO, INACIO

 12. Vogal do tribunal

  Migraciones internas en el cono sur; el caso de una comunidad boliviana en la provincia de Mendoza (Argentina) 2000

  Universidad Complutense de Madrid

  GARCIA VAZQUEZ, CRISTINA

 13. Secretario do tribunal

  Galeguismo e pensamento pedagóxico: (1900-1936) 1997

  Universidade de Santiago de Compostela

  RIVAS BARROS, ISABEL

 14. Vogal do tribunal

  Inserçao sócio-educativa e cultural da juventude de origem brasileira na sociedade portuguesa : análise dos procesos migratorios em Trás-Os-Montes: analise dos procesos migratorios en tras-os-montes 1997

  Universidade de Santiago de Compostela

  DIAS M., INES

 15. Secretario do tribunal

  Subsidios para a comprensao da obra de Delfim Santos pedagogo (1907-1966): una pedagogía da autenticidade e de intencao formativa 1994

  Universidade de Santiago de Compostela

  CARDOSO BELO JOSE MANUEL

 16. Secretario do tribunal

  A obra pedagógica de Antonio Sergio (1883-1969): uma visao da pedagogía, a cultura e a democracia 1994

  Universidade de Santiago de Compostela

  MAGALHAES GOMES MOTA CARLOS ALBERTO DE

 17. Vogal do tribunal

  A obra educativa de Antonio de Sena Faria de Vasconcelos (1880-1939): un autor da Escola Nova 1994

  Universidade de Santiago de Compostela

  MORENO BULAS CRUZ M. GABRIEL