O proceso de construción dunha disciplina escolar no Instituto de Santiago e na cidade de Compostelada ximnástica a educación física (1893-1936)

  1. José Luis Antas Ramos
Dirixida por:
  1. Eugenio Manuel Otero Urtaza Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 2013

Tribunal:
  1. Narciso de Gabriel Fernández Presidente/a
  2. Vicente Peña Saavedra Secretario
  3. M. Carmen Benso Calvo Vogal
  4. María del Mar del Pozo Andrés Vogal
  5. Antón Costa Rico Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Pedagoxía e Didáctica

Tipo: Tese

Teseo: 346174 DIALNET

Resumo

A investigación indaga no proceso de incorporación da educación corporal ao sistema educativo, que se sitúa formalmente na última década do século XIX; non obstante, as súas raíces se afunden nas dinámicas xurdidas arredor da corporeidade, desenvolvidas nas dúas décadas anteriores, e na iniciativa lexislativa que contribuíu á creación da Escola Central de Ximnástica. A partir dese momento a construción da disciplina escolar foi levada adiante polo profesorado mediante a súa acción educativa. O Instituto de Santiago e a cidade de Compostela nos proporciona un modelo de estudo e interpretación do período ao longo da que se conformou a materia. Dita dinámica nos descobre a tres profesores que, en diferentes planos, enfrontaron ese proceso: Attilio Pontanari, precursor da actividade física en Compostela; Eduardo Fariñas, iniciador da andaina oficial da área; e Adolfo Revuelta, renovador da praxe, divulgador, promotor da educación física feminina e impulsor da dimensión social da actividade corporal.