Liñas de investigación

 • Caracterización e tipificación de queixos galegos.
 • Certificación de la calidade dos aliemtnos de orixen animal
 • Desenvolvemento de Técnicas de Bioloxía Molecular (PCR) para o control de analitos nos alimentos.
 • Detección e control de campylobacter en alimentos por técnicas moleculares.
 • Determinación de residuos de medicamentos de uso veterinario nos alimentos de orixen animal (GC-MS / MS e HPLC-MS).
 • Envasado de atmósferas modificadas.
 • Estudio de novos inhibidores naturais en alimentos.
 • Identificación de riscos e control de puntos críticos en IAA.
 • Novas aplicacións das altas presións na industria alimentaria
 • Reoloxía (comparación uniaxial a velocidade CTE.) en alimentos de orixen animal.
 • Transglutaminasas e aditivos para as industrias carnica e pesqueira
 • Trazabilidade nas industrias alimentarias de orixen animal