Theses Committees (12)

 1. Secretary of the Committee

  Documentos portugueses: (1271-1285): edição, estudo linguístico e glossário 2023

  Universidade de Santiago de Compostela

  Marta Daniela Pessegueiro Veiga dos Santos Afonso

 2. Secretary of the Committee

  Tres estudios para la situación etimológica del léxico gallego y portugués en Marab- y Mar(A)f- 2016

  Universidade de Santiago de Compostela

  fuenzalida etcheverry, mauricio

 3. Secretary of the Committee

  A lingua no Parlamento de Galicia 2015

  Universidade de Santiago de Compostela

  VÁZQUEZ SOMOZA, XOSÉ LUÍS

 4. Committee Member

  Lingua galega e novos soportes comunicativos: a linguaxe SMS 2014

  Universidade da Coruña

  Mosquera-Castro, Estefanía

 5. Secretary of the Committee

  A Mediación na lírica galego-portuguesa: edición e anotación das rúbricas explicativas 2013

  Universidade de Santiago de Compostela

  Coiradas Martínez, Inés

 6. Secretary of the Committee

  Os insultos en galego: estudo lingüístico 2013

  Universidade de Santiago de Compostela

  NOVO FOLGUEIRA, PAULINO

 7. Committee Member

  A formación de palabras no galego medieval: a afixación 2012

  Universidade da Coruña

  López-Viñas, Xoán

 8. Secretary of the Committee

  As cantigas de Pero d' Armea: edición crítica e estudo 2012

  Universidade de Santiago de Compostela

  FERNÁNDEZ CAMPO, FRANCISCO JOSÉ

 9. Committee Member

  Lenguas y dialectos hispánicos en los villancicos del siglo de oro: edición de villancicos españoles del siglo XVII (1621-1700) 2010

  Universidad de Salamanca

  Rey Sánchez, Generosa

 10. Secretary of the Committee

  O galego fundamental: diccionario de frecuencias 2004

  Universidade de Santiago de Compostela

  BUGARÍN LÓPEZ M. JESUS

 11. Committee Member

  O xénero en galego 2000

  Universidade da Coruña

  LAGARES DIEZ XOAN CARLOS

 12. Secretary of the Committee

  A história de Dom Servando: edição do manuscrito e estudo 1997

  Universidade de Santiago de Compostela

  SOUTO CABO JOSE ANTONIO