Publicacións (32) Publicacións de FRANCISCO JAVIER VARELA BARREIRO

2017

 1. Current Outlook of Galician Historical Linguistics

  LABORHISTORICO, Vol. 3, Núm. 1, pp. 126-148

 2. El fragmento gallego-portugués del "Livro de Tristam". Nueva proposta cronológica y diatópica

  Madrygal: Revista de estudios gallegos, Núm. 20, pp. 159-214

 3. La "Biblioteca dixital Ga!ego Portuguesa Antiga" (BGPA): un nuevo formato potenciado para corpus preexistentes gallegos y portugueses

  El historiador frente a las palabras: lenguaje, poder y política en la sociedad medieval : nuevas herramientas y propuestas (Editorial Axac), pp. 129-153

2016

 1. "Pulpo" e "polbo", descendentes en galego do lt. "polypu". Atestacións medievais

  Cantares de amigos: estudos en homenaxe a Mercedes Brea (Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, D.L. 2016), pp. 903-916

 2. A lingua galega no solpor medieval ed. lit.

  Consello da Cultura Galega

 3. Galego-portugués e castelán na Galiza do século XV: retrincos significativos na documentación xudicial da colección da catedral de Lugo

  A lingua galega no solpor medieval (Consello da Cultura Galega), pp. 97-120

 4. Pulpo e polbo: voces motivadoras dunha fugaz controversia coas coordenadas diatópica e diacrónica como plano de fonto

  Lingüística histórica e dialectoloxía: coordenadas do cambio lingüístico (Servizo de Publicacións), pp. 213-236

2015

 1. Achegas recentes á cronoloxía do alomorfo nasal do clítico CD de 3ª persoa

  En memoria de tanto miragre: estudos dedicados ó profesor David Mackenzie (Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico), pp. 213-224

 2. Freguesía e parroquia: dúas voces que reclaman un dicionario histórico para a lingua galega

  Lingüística histórica e edición de textos galegos medievais (Servicio de Publicaciones = Servizo de Publicacións), pp. 147-175

 3. Lingüística histórica e edición de textos galegos medievais ed. lit.

  Servicio de Publicaciones = Servizo de Publicacións

2014

 1. As abreviaturas no "Cancioneiro da Ajuda": tipos, valores e distribución

  Revista galega de filoloxía, Núm. 15, pp. 11-51

 2. As letras maiúsculas no códice "To" das "Cantigas de Santa María"

  Madrygal: Revista de estudios gallegos, Núm. 17, pp. 139-150

 3. Edición de textos da Galiza medieval e moderna: algúns proxectos en marcha

  Lingua, texto, diacronía: estudos de lingüística histórica (Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística), pp. 291-318

2010

 1. Un novo glosario do Cancioneiro da Ajuda: a microestrutura das entradas verbais

  Estudos de lingüística galega, Núm. 2, pp. 141-171

2009

 1. O corpus do galego medieval Tesouro Medieval Informatizado da Lingua Galega (TMILG)

  Diacronía de las lenguas iberorrománicas: nuevas aportaciones desde la lingüística de corpus (Iberoamericana Vervuert), pp. 195-216

2008

 1. A lexicografía galega moderna: recursos e perspectivas ed. lit.

  Consello da Cultura Galega

 2. Achegas para a edición crítica da cantiga de Valcavado

  "A mi dizen quantos amigos ey": homenaxe ao profesor Xosé Luís Couceiro (Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico), pp. 145-154

 3. O uso de signos <i> e <y> como segundo elemento de ditongo decrecente. A evidencia de dúas mans na copia do Cancionero da Ajuda

  Cada palabra pesaba, cada palabra medía: homenaxe a Antón Santamarina (Universidad de Santiago de Compostela), pp. 419-442

2005

 1. Os usos das letras maiúsculas no Cancioneiro de Ajuda

  As tebras alumeadas : estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo (Servicio de Publicaciones = Servizo de Publicacións), pp. 275-290

2004

 1. Un proxecto do ILG no abalo da Gramática histórica da lingua galega

  A lingua galega: historia e actualidade : actas do I Congreso Internacional : 16-20 de setembro de 1996, Santiago de Compostela