Proxectos finalizados

2020

  1. Consolidación e estruturación 2017 GRC GI-1743 Filoloxía e Lingüística Galega (FILGA)

    MARIA ALVAREZ DE LA GRANJA, FRANCISCO XOSE DUBERT GARCIA

2018

  1. Consolidación e estructuración. REDES 2016 GI-1743 TECANDALI Tecnoloxía e Análise de Datos Lingüísticos

    MARIA ALVAREZ DE LA GRANJA, FRANCISCO XOSE DUBERT GARCIA, XULIO CESAR SOUSA FERNANDEZ

2000

  1. A oración en galego medieval

    FRANCISCO JAVIER VARELA BARREIRO