Documentos portugueses: (1271-1285)edição, estudo linguístico e glossário

  1. Marta Daniela Pessegueiro Veiga dos Santos Afonso
Dirixida por:
  1. José António Souto Cabo Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 03 de marzo de 2023

Tribunal:
  1. Maria Teresa Leitão Brocardo Presidente/a
  2. Francisco Xabier Varela Barreiro Secretario
  3. Manuel Ferreiro Fernández Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Filoloxía Galega

Tipo: Tese

Resumo

Partindo da constatación da necesidade de ter dispoñíbeis e editadas as fontes para estudos sobre a lingua de períodos pretéritos, presentamos nesta tese 247 textos nonliterarios, producidos entre 1271-1285, orixinarios da rexión portuguesa (actual), e conservados no Arquivo Nacional Torre do Tombo. Os documentos foron obxecto de unha dupla edición, polo cal se presenta unha reflexión inicial sobre as metodoloxías da edición. Ofrecese tamén un pequeno estudo sobre a lingua dos textos (especialmente sobre algúns aspectos grafemáticos), así coma un glosario das formas alí presentes.