Tribunais de teses (8)

 1. Vogal do tribunal

  Competencias bilingües do alumnado de último curso do Ensino Obrigatorio da comarca de Santiago de Compostela 2009

  Universidade de Vigo

  CASARES BERG, Hakan Olof

 2. Secretario do tribunal

  A lingua galega no ámbito empresarial: usos e representacións sociolingüísticas 2005

  Universidade de Santiago de Compostela

  FORMOSO GOSENDE, VALENTINA

 3. Vogal do tribunal

  Aproximación interaccional a la conceptualización del habla: las ideologías lingüísticas en Galicia como índice de la diferencia social 2000

  Universidade da Coruña

  DOMINGUEZ SECO, LUCIA

 4. Vogal do tribunal

  A reorganización los repertorios verbais nas situacions de contacto 1999

  Universitat Autònoma de Barcelona

  LORENZO SUAREZ, ANXO

 5. Vogal do tribunal

  Cognición, contexto y poder: una propuesta sociolinguística y pragmática para el estudio de la interacción comunicativa 1998

  Universidade de Santiago de Compostela

  Fernández Ferreiro, Manuel

 6. Vogal do tribunal

  Estrategias de comunicación nas interaccions cliente-vendedor no mercado da cidade de Lugo: as alternancias de lingua galego/castelan e a negociación da escolla de lingua. (Estudio etnográfico e sociolingüístico da interacción campo-cidade nun espacio urbano) 1996

  Universidade da Coruña

  RODRIGUEZ YAÑEZ XOAN PAULO

 7. Secretario do tribunal

  A lingua galega nos medios de comunicación: proposta de análise dos aspectos simbólicos e comunicacionais da lingua a través das institucións de socialización 1994

  Universidade de Santiago de Compostela

  FERNANDEZ FREIXANES, VICTOR

 8. Secretario do tribunal

  La influencia de la nueva tecnología de oficina en el español oral de Puerto Rico 1990

  Universidade de Santiago de Compostela

  SOLTERO RINALDI M. CONCEPCION