Tribunais de teses (8)

 1. Vogal do tribunal

  Competencias bilingües do alumnado de último curso do Ensino Obrigatorio da comarca de Santiago de Compostela 2009

  Universidade de Vigo

  Hakan Casares Berg

 2. Secretario do tribunal

  A lingua galega no ámbito empresarialusos e representacións sociolingüísticas 2005

  Universidade de Santiago de Compostela

  Valentina Formoso Gosende

 3. Vogal do tribunal

  Aproximación interaccional a la conceptualización del hablalas ideologías lingüísticas en Galicia como índice de la diferencia social 2000

  Universidade da Coruña

  Lucía Domínguez Seco

 4. Vogal do tribunal

  A reorganización los repertorios verbais nas situacions de contacto 1999

  Universitat Autònoma de Barcelona

  Anxo M. Lorenzo Suárez

 5. Vogal do tribunal

  Cognición, contexto y poderuna propuesta sociolinguística y pragmática para el estudio de la interacción comunicativa 1998

  Universidade de Santiago de Compostela

  Manuel Fernández Ferreiro

 6. Vogal do tribunal

  Estrategias de comunicación nas interaccions cliente-vendedor no mercado da cidade de Lugoas alternancias de lingua galego/castelan e a negociación da escolla de lingua. (Estudio etnográfico e sociolingüístico da interacción campo-cidade nun espacio urbano) 1996

  Universidade da Coruña

  Xoán Paulo Rodríguez Yáñez

 7. Secretario do tribunal

  A lingua galega nos medios de comunicaciónproposta de análise dos aspectos simbólicos e comunicacionais da lingua a través das institucións de socialización 1994

  Universidade de Santiago de Compostela

  Víctor F. Freixanes

 8. Secretario do tribunal

  La influencia de la nueva tecnología de oficina en el español oral de Puerto Rico 1990

  Universidade de Santiago de Compostela

  M. Concepcion Soltero Rinaldi