Publicacións (25) Publicacións de MODESTO ANIBAL RODRIGUEZ NEIRA

2023

 1. Encuesta sociolingüística ESAVEL: un recurso para analizar las nuevas realidades multilingües

  Superdiversidad lingüística en los nuevos contextos multilingües: una mirada etnográfica y multidisciplinar (Iberoamericana Vervuert), pp. 53-83

2006

 1. A normalización do galego no ensino segundo o PXNLG

  Repensar a educacion e a sociedade : realidades e desafíos : homenaxe ó profesorado xubilado nos cinco anos de Facultade de Educación : (Isaac A. Estravís, Mª Carmen Gil, Pilar Gilpérez, Purificación Iglesias, Luis R. Míguez) (Servizo de Publicacións), pp. 283-294

2005

 1. Actitudes lingüísticas de mozos e mozas galegos: unha exploración con entrevistas en profundidade

  Bilingual socialization and bilingual language acquisition: proceedings from the Second International Symposium on Bilingualism : (University of Vigo, Galicia-Spain, October 23-26, 2002)

 2. Aproximación cualitativa as actitudes lingüísticas dos mozos galegos: resultados dunha investigación baseada en grupos de discusión

  Bilingual socialization and bilingual language acquisition: proceedings from the Second International Symposium on Bilingualism : (University of Vigo, Galicia-Spain, October 23-26, 2002)

2004

 1. Bilingüismo e educación

  A investigación educativa en Galicia: (1989-2001) (Consellería de Educación e Ordenación Universitaria), pp. 149-182

 2. Panorama da situación sociolingüística do galego nos universitarios

  A lingua galega: historia e actualidade : actas do I Congreso Internacional : 16-20 de setembro de 1996, Santiago de Compostela

2003

 1. Bilingües entre monolingües. Contribución á identidade bilingüe en Galicia

  Comunidades e individuos bilingües: actas do I Simposio Internacional sobre o Bilingüismo : Universidade de Vigo, Galicia-Spain, 21-25 outubro-october 1997

 2. Revisións das actitudes lingüísticas da mocidade galega: resultados dunha achega indirecta e cualitativa

  Cadernos de lingua, Núm. 25, pp. 63-74

2002

 1. A lingua galega nos comezos do novo milenio

  Actas da VIII Conferencia Internacional de Linguas Minoritarias: Santiago de Compostela, 22, 23, 24 de novembro de 2001

 2. Language shift in Galicia from a sociolinguistic viewpoint

  Estudios de sociolingüística: Linguas, sociedades e culturas, Vol. 3, Núm. 2, pp. 75-112

 3. ¿Que características personais determinan a percepción dos falantes galegos?: un estudio exploratorio con matched-guise realizado sobre unha mostra de mozos galegos

  Actas da VIII Conferencia Internacional de Linguas Minoritarias: Santiago de Compostela, 22, 23, 24 de novembro de 2001

1996

 1. As cifras do galego: Entrevista entrevistado/a

  Revista galega de educación, Núm. 25, pp. 10-15