Publicacións (12)

2020

 1. Análisis empírico de los factores que influyen en la intención de compra a través de redes sociales

  XXX Jornadas Luso-Espanholas de Gestão Científica: cooperação transfronteiriça. Desenvolvimento e coesão territorial. Livro de resumos

 2. Unha análise empírica dos factores que inflúen no boca a boca electrónico nas redes sociais tras unha promoción de marca

  Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Vol. 29, Núm. 1, pp. 1-18

 3. The influence of consumer personality traits on mobile shopping intention

  Spanish journal of marketing-ESIC, Vol. 24, Núm. 3, pp. 331-353

 4. Comportamento de compra no comercio móbil: a importancia dos trazos de personalidade

  Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Vol. 29, Núm. 3, pp. 178-200

2019

 1. Herramientas de gamificación en la docencia universitaria: Una aplicación de Kahoot en Investigación Comercial

  Innovación e investigación en la educación universitaria (Educación Editora), pp. 519-524

 2. A empresa dende a perspectiva organizativa

  Universidad de Santiago de Compostela

2018

 1. La motivación de los alumnos en la Educación Superior: evaluación de una experiencia docente

  Tendencias actuales de las transformaciones de las universidades en una nueva sociedad digital (Foro Internacional de Innovación Universitaria), pp. 361-374

 2. Formación basada en competencias: evaluación de una experiencia docente

  Nuevos desafíos en la enseñanza superior (Educación Editora), pp. 515-519

 3. Concienciación social a través del aprendizaje servicio

  Nuevos desafíos en la enseñanza superior (Educación Editora), pp. 509-513

 4. V Encontro mocidade investigadora [Recurso electrónico]: Libro de resumos ed. lit.

  Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico