Oferta científica

  • -migrantes e productos de degradación en simulantes de alimentos e alimentos.
  • -sustancias migrables de baixo peso molecular (monómeros, oligómeros ou outras sustancias de partida, aditivos, productos de reacción, etc.) en materiais poliméricos
  • Analise dos alimentos: macronutrientes, micronutrientes e contaminantes.
  • Desenrolo de métodos analíticos para a determinación de:
  • Verificación do cumplimento ca lexislación dos materiais destinados a entrar en contacto cos alimentos