Liñas de investigación

  • Materiais destinados a entrar en contacto cos alimentos (envases, contenedores, recubrimentos plásticos, artígos de cociña, etc.): migración de sustancias químicas. Materiais reciclados, envases activos e intelixentes, modelado da migración.
  • Nutrientes e compostos bioactivos en alimentos e subprodutos.
  • Seguridade química dos alimentos e dos materiais en contacto con alimentos. Avaliación do risco.