Liñas de investigación

  • Análise enzimático dos alimentos
  • Composición e valor nutritivo dos alimentos
  • Materiais destinados a entrar en contacto cos alimentos (envases, contenedores, recubrimentos plásticos, artígos de cociña, etc.): migración de sustancias químicas. Materiais reciclados, envases activos e intelixentes, modelado da migración.
  • Productos da colmea (mel, polen, xalea real)
  • Seguridade alimentaria