Língua inicial e competencia lingüística en Galicia

  1. Manuel Fernández Ferreiro
  2. Fernando Ramallo Fernández
  3. Mauro A. Fernández Rodríguez
  4. Montserrat Recalde Fernández
  5. Gabriel Rei Doval
  6. Modesto A. Rodríguez Neira

Editorial: Real Academia Galega

Ano de publicación: 1994

Tipo: Libro