¿Que características personais determinan a percepción dos falantes galegos?un estudio exploratorio con matched-guise realizado sobre unha mostra de mozos galegos

 1. Manuel González González
 2. Modesto Aníbal Rodríguez Neira
 3. Agustín Dosil Maceira
 4. Xosé Pérez Vilariño
 5. Arturo X. Pereiro Rozas
 6. José Eulogio Real Deus
 7. Isabel Suárez Fernández
 8. Xosé Antonio Fernández Salgado
 9. Xaquín Loredo Gutiérrez
 10. Hakan Casares Berg
Libro:
Actas da VIII Conferencia Internacional de Linguas Minoritarias: Santiago de Compostela, 22, 23, 24 de novembro de 2001
 1. María Xesús Bugarín López (ed. lit.)
 2. Xosé Cajide Val (ed. lit.)
 3. Agustín Dosil Maceira (ed. lit.)
 4. Gregorio Ferreiro Fente (ed. lit.)
 5. Manuel González González (ed. lit.)
 6. Miguel Anxo Santos Rego (ed. lit.)

Editorial: Dirección Xeral de Política Lingüística ; Xunta de Galicia

ISBN: 84-453-3465-4

Ano de publicación: 2002

Páxinas: 479-488

Congreso: Conferencia Internacional de Linguas Minoritarias (8. 2001. Santiago de Compostela)

Tipo: Achega congreso