¿Que características personais determinan a percepción dos falantes galegos?un estudio exploratorio con matched-guise realizado sobre unha mostra de mozos galegos

 1. González González, Manuel
 2. Rodríguez Neira, Modesto Aníbal
 3. Dosil Maceira, Agustín
 4. Pérez Vilariño, Xosé
 5. Pereiro Rozas, Arturo X.
 6. Real Deus, José Eulogio
 7. Suárez Fernández, Isabel
 8. Fernández Salgado, Xosé Antonio
 9. Loredo Gutiérrez, Xaquín
 10. Casares Berg, Hakan
Libro:
Actas da VIII Conferencia Internacional de Linguas Minoritarias: Santiago de Compostela, 22, 23, 24 de novembro de 2001
 1. Bugarín López, María Xesús (ed. lit.)
 2. Cajide Val, Xosé (ed. lit.)
 3. Dosil Maceira, Agustín (ed. lit.)
 4. Ferreiro Fente, Gregorio (ed. lit.)
 5. González González, Manuel (ed. lit.)
 6. Santos Rego, Miguel Anxo (ed. lit.)

Editorial: Dirección Xeral de Política Lingüística ; Junta de Galicia = Xunta de Galicia

ISBN: 84-453-3465-4

Ano de publicación: 2002

Páxinas: 479-488

Congreso: Conferencia Internacional de Linguas Minoritarias (8. 2001. Santiago de Compostela)

Tipo: Achega congreso