Usos lingüísticos en Galiciacompendio do II volume do Mapa Sociolingïstico de Galicia

  1. Mauro Fernández coord.
  2. Modesto Aníbal Rodríguez Neira coord.
  3. Lucía Domínguez Seco
  4. Manuel Fernández Ferreiro
  5. Fernando Ramallo Fernández
  6. Montserrat Recalde Fernández
  7. Gabriel Rei-Doval

Editorial: Real Academia Galega

ISBN: 84-87987-10-9

Ano de publicación: 1995

Tipo: Libro

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 4 (06-06-2023)