Mapa sociolingüístico de Galicia 2004

  1. González González, Manuel
  2. Rodríguez Neira, Modesto Aníbal

Editorial: Real Academia Galega

ISBN: 978-84-87987-44-1

Ano de publicación: 2011

Tipo: Libro

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 4 (25-02-2024)