Publicacións (72) Publicacións de JOSE CARLOS MACIA ARCE

2023

 1. Enseñar geografía, una oportunidad para la investigación y la innovación

  Las ciencias sociales y su didáctica: pensamiento histórico y educación democrática : Homenaje a Joaquín Prats Cuevas (Ediciones Octaedro), pp. 205-214

2022

 1. El futuro del medio rural tras las pandemia. Algunas consideraciones para su enseñanza en la sociedad del conocimiento

  La enseñanza de la geografía en el siglo XXI (Universidad de Alicante / Universitat d'Alacant), pp. 95-112

2021

 1. Alfabetización cartográfica: un desafío para la formación del profesorado

  Didáctica de las ciencias experimentales y sociales, Núm. 40, pp. 67-80

 2. Atrancos e desafíos no ensino do medio rural do século XX: Unha necesaria revisión curricular na sociedade da información

  Cabreiros, 15 anos de dinamización comunitaria: Olladas e recursos interxeracionais no rural (Editorial Andavira), pp. 165-173

 3. Retos e oportunidades do medio rural nun mundo pospandemia. Unha necesaria revisión curricular para o seu ensino no contexto da sociedade do coñecemento

  Poboación e territorios rurais: estudios en homenaxe a Julio Hernández Borge e José M. López Andión (Grupo de Análise Territorial (ANTE)), pp. 371-390

2019

 1. A paisaxe no currículo e nos manuais escolares. Algunhas fontes e ferramentas para traballar a paisaxe nas aulas

  La reconfiguración del medio rural en la sociedad de la información: nuevos desafíos en la educación geográfica

 2. Atlas temático de Europa para a educación primaria e secundaria

  Andavira

 3. La reconfiguración del medio rural en la sociedad de la información: nuevos desafíos en la educación geográfica coord.

  Andavira

 4. O atlas temático como recurso estratéxico para o ensino e aprendizaxe da xeografía de Europa

  La reconfiguración del medio rural en la sociedad de la información: nuevos desafíos en la educación geográfica

 5. O traballo de campo, as saídas e a análise de imaxes como solucións didácticas para coñecer e ensinar o territorio

  La reconfiguración del medio rural en la sociedad de la información: nuevos desafíos en la educación geográfica

2018

 1. A presenza das TIC no eido rural galego: Aproximación aos servizos de ensinanza e aprendizaxe en liña na Galicia rural

  A Fenda Dixital: TIC, NEAE, Inclusión e Equidade (Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti ), pp. 73-79

 2. La olvidada geografía rural en el currículo y manuales de la educación secundaria

  REIDICS: Revista de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales, Núm. 3, pp. 4-19

 3. La pobreza urbana en Río Grande do Sul y Galicia

  Iber: Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia, Núm. 93, pp. 35-40

 4. Los Servicios Avanzados de Internet: Nuevas oportunidades para el desarrollo de los territorios rurales

  Anales de geografía de la Universidad Complutense, Vol. 38, Núm. 2, pp. 271-287