Publicacións nas que colabora con JOSE CARLOS MACIA ARCE (52)

2022

 1. El futuro del medio rural tras las pandemia. Algunas consideraciones para su enseñanza en la sociedad del conocimiento

  La enseñanza de la geografía en el siglo XXI (Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante), pp. 95-112

2021

 1. Retos e oportunidades do medio rural nun mundo pospandemia. Unha necesaria revisión curricular para o seu ensino no contexto da sociedade do coñecemento

  Poboación e territorios rurais: estudios en homenaxe a Julio Hernández Borge e José M. López Andión (Grupo de Análise Territorial (ANTE)), pp. 371-390

 2. Alfabetización cartográfica: un desafío para la formación del profesorado

  Didáctica de las ciencias experimentales y sociales, Núm. 40, pp. 67-80

2019

 1. O traballo de campo, as saídas e a análise de imaxes como solucións didácticas para coñecer e ensinar o territorio

  La reconfiguración del medio rural en la sociedad de la información: nuevos desafíos en la educación geográfica

 2. O atlas temático como recurso estratéxico para o ensino e aprendizaxe da xeografía de Europa

  La reconfiguración del medio rural en la sociedad de la información: nuevos desafíos en la educación geográfica

 3. A paisaxe no currículo e nos manuais escolares. Algunhas fontes e ferramentas para traballar a paisaxe nas aulas

  La reconfiguración del medio rural en la sociedad de la información: nuevos desafíos en la educación geográfica

 4. La reconfiguración del medio rural en la sociedad de la información: nuevos desafíos en la educación geográfica

  Andavira

 5. Atlas temático de Europa para a educación primaria e secundaria

  Andavira

2018

 1. A presenza das TIC no eido rural galego: Aproximación aos servizos de ensinanza e aprendizaxe en liña na Galicia rural

  A Fenda Dixital: TIC, NEAE, Inclusión e Equidade (Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti ), pp. 73-79

 2. XII Congreso de Didáctica de la Geografía Madrid, octubre de 2018

  Didácticas Específicas, Núm. 19, pp. 108-111

 3. Los Servicios Avanzados de Internet: Nuevas oportunidades para el desarrollo de los territorios rurales

  Anales de geografía de la Universidad Complutense, Vol. 38, Núm. 2, pp. 271-287

 4. La pobreza urbana en Río Grande do Sul y Galicia

  Iber: Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia, Núm. 93, pp. 35-40

 5. La olvidada geografía rural en el currículo y manuales de la educación secundaria

  REIDICS: Revista de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales, Núm. 3, pp. 4-19

2017

 1. Espazos naturais e formas do relevo en Europa: reflexións sobre unha experiencia de aula con estudantes de 1º da ESO

  Ensinar na sociedade actual (Andavira), pp. 89-96

 2. El lenguaje cartográfico en la formación del profesorado de educación secundaria

  Livro de atas. VIII Congresso Iberico de Didactica da Geografia (Plátano Editoria), pp. 396-408

 3. Cartografía temática y recursos TIC en la enseñanza y aprendizaje de la Geografía regional de Europa

  REIDICS: Revista de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales, Núm. 1, pp. 71-85