Tribunais de teses (14)

 1. Secretaria do tribunal

  Antígona: memorias y resistencias. Las representaciones del mito en las teatralidades a ambos lados del Atlántico 2023

  Universidade de Santiago de Compostela

  Antonella Sturla Meilán

 2. Presidenta do tribunal

  Do adestramento vocal á creación do personaxe: Bases e elementos para a elaboración dunha partitura vocal na escena 2022

  Universidade de Vigo

  Domínguez Dapena, Mª Cristina

 3. Presidenta do tribunal

  Carlos Casares na prensa diaria: (1968-1992) 2021

  Universidade de Santiago de Compostela

  Fernández Vázquez, Mª del Mar

 4. Presidenta do tribunal

  O teatro de obxectos en Galicia entre 1970 e 2010. Estudo do proceso de emerxencia e desenvolvemento dun xénero escénico no sistema teatral galego 2021

  Universidade de Vigo

  Breijo Vidal, José manuel

 5. Secretaria do tribunal

  La nada poética. Mística y vacío en la estética contemporánea. "Cajas metafísicas" de Jorge Oteiza. "Tres lecciones de tinieblas" de José Ángel Valente 2019

  Universidade de Santiago de Compostela

  Pueyo Ibáñez, Javier

 6. Secretaria do tribunal

  Prensa e cultura: Estudo de caso: os suplementos de cultura de La Voz de Galicia e Faro de Vigo (1980-1997) 2018

  Universidade de Santiago de Compostela

  González Fernández, Jorge

 7. Vogal do tribunal

  Il soggetto della maternità: la cosa in sé. Scrittura di transizione nei romanzi di Sibilla Alermao, Oriana Fallaci e Carme Riera 2017

  Universitat de Barcelona

  Iglesias Mira, Antonio

 8. Secretaria do tribunal

  La novela, por sí misma: el repertorio metaliterario y metaficcional en la narrativa española del siglo XXI (2000-2010) : estudio y antología 2016

  Universidade de Santiago de Compostela

  LENS SAN MARTIN, CARLOS

 9. Vogal do tribunal

  Manuel Rivas e o cine 2015

  Universidade de Vigo

  Castro Otero, Salvador

 10. Vogal do tribunal

  As viaxes pola nosa terra e as razóns da súa escrita no pimeiro terzo do século XX 2011

  Universidade da Coruña

  Allegue Leira, Alberto

 11. Vogal do tribunal

  O celtismo e a materia de Bretaña na literatura galega: cara á construcción dun contradiscurso histórico ficcional na obra de Xosé Luís Méndez Ferrín 2002

  Universitat de Barcelona

  LAMA LÓPEZ M. XESÚS

 12. Vogal do tribunal

  Literatura dramática, teatro e procesos non formais de educación: estudio da incidencia do texto dramático e a representación teatral na educación popular en Galicia, 1882-1936 2001

  Universidade de Santiago de Compostela

  Vieites García, Manuel Francisco

 13. Vogal do tribunal

  Bilingüismo e auto traducción na obra de Álvaro Cunqueiro 2000

  Universitat de Barcelona

  RODRIGUEZ VEGA, REXINA

 14. Vogal do tribunal

  Mulleres atravesadas por una patria: poesia galega de muller entre 1975 e 1997 1999

  Universitat de Barcelona

  Gonzalez Fernandez, Helena