Manuel Rivas e o cine

  1. Castro Otero, Salvador
Dirixida por:
  1. Carmen Becerra Suárez Director

Universidade de defensa: Universidade de Vigo

Fecha de defensa: 29 de xuño de 2015

Tribunal:
  1. José Luis Castro de Paz Presidente
  2. Beatriz Suárez Briones Secretario/a
  3. Dolores Vilavedra Fernández Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 385621 DIALNET

Resumo

Manuel Rivas e o cine: O noso traballo pretende, a través do estudo da obra de Manuel Rivas, formular unha proposta sistemática das influenzas da sétima arte na literatura. Ademais analiza as distintas adaptacións das obras de Rivas ao cinema. No seu interior inclúe unha análise da historia do cine galego e do cine español das últimas décadas, así como estudos detallados das mencións do autor aos distintos participantes na elaboración dunha obra de cine: director, guionistas, actores... e tamén sobre o espazo cine e sobre os locais de cine citados nos textos literarios.