Tribunales de tesis (12)

 1. Presidenta del tribunal

  O teatro de obxectos en Galicia entre 1970 e 2010. Estudo do proceso de emerxencia e desenvolvemento dun xénero escénico no sistema teatral galego 2021

  Universidade de Vigo

  José Manuel Breijo Vidal

 2. Presidenta del tribunal

  Carlos Casares na prensa diaria(1968-1992) 2021

  Universidade de Santiago de Compostela

  M.ª del Mar Fernández Vázquez

 3. Secretaria del tribunal

  La nada poética. Mística y vacío en la estética contemporánea. "Cajas metafísicas" de Jorge Oteiza. "Tres lecciones de tinieblas" de José Ángel Valente 2019

  Universidade de Santiago de Compostela

  Javier Pueyo Ibáñez

 4. Secretaria del tribunal

  Prensa e culturaEstudo de caso: os suplementos de cultura de La Voz de Galicia e Faro de Vigo (1980-1997) 2018

  Universidade de Santiago de Compostela

  Jorge González Fernández

 5. Vocal del tribunal

  Il soggetto della maternitàla cosa in sé. Scrittura di transizione nei romanzi di Sibilla Alermao, Oriana Fallaci e Carme Riera 2017

  Universitat de Barcelona

  Antonio Iglesias MIra

 6. Secretaria del tribunal

  La novela, por sí mismael repertorio metaliterario y metaficcional en la narrativa española del siglo XXI (2000-2010) : estudio y antología 2016

  Universidade de Santiago de Compostela

  Carlos Lens San Martin

 7. Vocal del tribunal

  Manuel Rivas e o cine 2015

  Universidade de Vigo

  Salvador Castro Otero

 8. Vocal del tribunal

  As viaxes pola nosa terra e as razóns da súa escrita no pimeiro terzo do século XX 2011

  Universidade da Coruña

  Alberto Allegue Leira

 9. Vocal del tribunal

  O celtismo e a materia de Bretaña na literatura galegacara á construcción dun contradiscurso histórico ficcional na obra de Xosé Luís Méndez Ferrín 2002

  Universitat de Barcelona

  María Xesús Lama López

 10. Vocal del tribunal

  Literatura dramática, teatro e procesos non formais de educaciónestudio da incidencia do texto dramático e a representación teatral na educación popular en Galicia, 1882-1936 2001

  Universidade de Santiago de Compostela

  Manuel F. Vieites

 11. Vocal del tribunal

  Bilingüismo e auto traducción na obra de Álvaro Cunqueiro 2000

  Universitat de Barcelona

  Rexina Rodríguez Vega

 12. Vocal del tribunal

  Mulleres atravesadas por una patriapoesia galega de muller entre 1975 e 1997 1999

  Universitat de Barcelona

  Helena González Fernández