O uso de signos <i> e <y> como segundo elemento de ditongo decrecente. A evidencia de dúas mans na copia do Cancionero da Ajuda

  1. Arbor Aldea, Mariña
  2. Varela Barreiro, Francisco Xabier
Libro:
Cada palabra pesaba, cada palabra medía: homenaxe a Antón Santamarina
  1. Brea López, Mercedes (coord.)
  2. Fernández Rei, Francisco (coord.)
  3. Regueira Fernández, Xosé Luís (coord.)

Editorial: Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 978-84-9750-910-7

Ano de publicación: 2008

Páxinas: 419-442

Tipo: Capítulo de libro