Achegas para a edición crítica da cantiga de Valcavado

  1. Fidalgo Francisco, Elvira
  2. Varela Barreiro, Francisco Xabier
Libro:
"A mi dizen quantos amigos ey": homenaxe ao profesor Xosé Luís Couceiro
  1. Corral Díaz, Esther (coord.)
  2. Fontoira Suris, Lydia (coord.)
  3. Moscoso Mato, Eduardo (coord.)

Editorial: Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 978-84-9887-118-0

Ano de publicación: 2008

Páxinas: 145-154

Tipo: Capítulo de libro