Proxectos vixentes Proxectos nos que participa algún/ha investigador/a

  1. Consolidación 2021 GRC GI-1734 - Toxicoloxía forense - FORTOX

    JOSE IGNACIO MUÑOZ BARUS, JOSE IGNACIO MUÑOZ BARUS

  1. Axuda complementaria aos contratos posdoutorais da modalidade B - 2019

    ELENA LENDOIRO BELIO

Proxectos finalizados Proxectos finalizados nos que participou algún/ha investigador/a