Liñas de investigación

 • Aplicación da Cromatografía Líquida acoplada a Espectrometría de Masas para a determinación de drogas de abuso en medios biolóxicos. (Dra. Ana de Castro, Prof. Cruz Landeira, Prof. López-Rivadulla, Dra. Elena Lendoiro).
 • Aplicación da Cromatografía Líquida de Ultra Alta Resolución (UPLC) á determinación de medicamentos e drogas de abuso en medios biolóxicos (Tabernero Duque e Bermejo Barrera).
 • Avaliación do dano corporal. (Ordóñez Mayán, Muñoz Barús)
 • Cribaxe e confirmación de fármacos, drogas e alcohol no ámbito hospitalario . (Prof. Cruz Landeira, Prof. López-Rivadulla, Dra. Ana de Castro, Dra. Elena Lendoiro).
 • Desarrollo de metodoloxías analíticas empregando técnicas de microsampling e a súa aplicación na determinación de drogas e fármacos. (Dra. Ana de Castro, Dra. Elena Lendoiro, Prof. Cruz Landeira, Prof. López-Rivadulla).
 • Determinación de drogas de abuso no cabelo. Aplicacións no ámbito clínico e médico-xurídico (Tabernero Duque e Bermejo Barrera).
 • Estimación da data da morte (Ordóñez Mayán, Muñoz Barús)
 • Estudo de biomarcadores de toxicidade mediante o uso de modelos celulares por exposición ás novas drogas psicoactivas. (Dra. Elena Lendoiro, Dra. Ana de Castro, Prof. Cruz Landeira, Prof. López-Rivadulla).
 • Estudo de matrices biolóxicas alternativas para a determinación de drogas e fármacos de abuso. (Dra. Elena Lendoiro, Dra. Ana de Castro, Prof. Cruz Landeira, Prof. López-Rivadulla).
 • Estudo de matrices biolóxicas alternativas para a determinación de medicamentos e drogas de abuso (Bermejo Barrera e Tabernero Duque).
 • Estudo toxicoxenético de drogas e sustancias implicadas en intoxicacións e mortes por adicción (Bermejo Barrera e Tabernero Duque).
 • Identificación médico legal (Muñoz Barús)
 • Morte por sumersión (Muñoz Barús)
 • Novas técnicas de microextracción aplicadas a mostras biolóxicas de toxicoloxía forense (Tabernero Duque e Bermejo Barrera)
 • Novos marcadores de intoxicacións alcohólicas e drogas (Tabernero Duque e Bermejo Barrera)
 • Seguimento da mortalidade por Reacción Adversa a Drogas (RAD) na Comunidade Autónoma Galega (Bermejo Barrera e Tabernero Duque)
 • Uso de dispositivos para a determinación de drogas de abuso no cuspe. Aplicación no tráfico rodado. (Prof. López-Rivadulla, Prof. Cruz Landeira, Dra. Elena Lendoiro, Dra. Ana de Castro).
 • Violencia de parella (Ordóñez Mayán, Muñoz Barús)