Proxectos finalizados Proxectos finalizados nos que participou algún/ha investigador/a

2009

 1. Análisis i-MATH de la demanda empresarial de técnicas matemáticas

  PEREGRINA QUINTELA ESTEVEZ

 2. Grupos de referencia competitiva

  ALFREDO BERMUDEZ DE CASTRO LOPEZ-VARELA

 3. Simulación numérica en electromagnetismo. Aplicacións na industria

  ALFREDO BERMUDEZ DE CASTRO LOPEZ-VARELA

1993

 1. Resoluciones numéricas de las ecuaciones de Saint-Venant

  ALFREDO BERMUDEZ DE CASTRO LOPEZ-VARELA