Proxectos finalizados Proxectos finalizados nos que participou algún/ha investigador/a

2023

 1. Deseño Óptimo de Infraestruturas Sostibles (DOIS)

  MIGUEL ERNESTO VAZQUEZ MENDEZ

2009

 1. Análisis i-MATH de la demanda empresarial de técnicas matemáticas

  PEREGRINA QUINTELA ESTEVEZ

 2. Simulación numérica en electromagnetismo. Aplicacións na industria

  ALFREDO BERMUDEZ DE CASTRO LOPEZ-VARELA

 3. Grupos de referencia competitiva

  ALFREDO BERMUDEZ DE CASTRO LOPEZ-VARELA