Oferta científica

  • 1) Enxeñaría asistida por ordenador (CAE) con software propio e comercial.
  • 2) Simulación e optimización de procesos en diversas áreas de ciencias e enxeñaría: acústica; baterías; biomatemáticas; ecuacións cinéticas; electromagnetismo; fluído-estrutura; mecánica de fluídos; mecánica de sólidos; metalurxia; transferencia de calor.