15 Investigadores/as

Filtrar por:
CRISTINA
ABEAL PEREIRA
Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación
FELICIDAD
BARREIRO FERNANDEZ
Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación
OLALLA
CORTIZAS VARELA
Didáctica da Expresión Plástica
MARIA JULIA
DIZ LOPEZ
Teoría e Historia da Educación
MARIA DEL CARMEN
FRANCO VAZQUEZ
Didáctica da Expresión Plástica
BEATRIZ
GARCIA ANTELO
Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación
Mª DEL CARMEN
GUTIERREZ MOAR
Teoría e Historia da Educación
SILVANA
LONGUEIRA MATOS
Teoría e Historia da Educación
MARIA DEL CARMEN
MORAN DE CASTRO
Teoría e Historia da Educación
MARIA JOSEFA
MOSTEIRO GARCIA
Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación
MARTA
NEIRA RODRIGUEZ
Didáctica da Lingua e a Literatura
ANA MARIA
PORTO CASTRO
Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación
ELISA TERESA
ZAMORA RODRIGUEZ
Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación

6 Ex-investigadores/as