Departamento: Departamento de Psicoloxía Social, Básica e Metodoloxía

Facultad: Facultade de Psicoloxía

Instituto: Instituto de Ciencias da Educación (ICE)

Área: Psicoloxía Social

Grupo de investigación: ESCULCA - Coñecemento e acción educativa

Correo el.: agustin.godas@usc.es

Doutor pola Universidade de Santiago de Compostela coa tese El Papel de la codificación fonológica en las dificultades para el aprendizaje de la lectura 1987.

Doutor en Psicoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela (USC), e Profesor Titular do Departamento de Metodoloxía, Psicoloxía Social e Básica desde xullo de 1987. Foi secretario do Departamento de Metodoloxía, Psicoloxía Social e Básica (1986-1999), e subdirector do Instituto de Ciencias da Educación (ICE-USC) (2000-2004). Ten docencia exclusiva na Facultade de Ciencias da Educación, nos Graos de Pedagoxía e Educación Social, e pertence á súa Xunta de Facultade desde 1991. Profesor de Máster e Cursos de Doutoramento, a nivel nacional e internacional, e relator en distintos eventos científicos. Actualmente é docente do Programa de Doutoramento en Educación e dirixe varias teses. En xuño de 2013 concedéuselle un sexenio de investigación (2007-2012). Como resultado da súa actividade investigadora publicou numerosos artigos en revistas de impacto (Avaliation and Program Planning, Psicothema, Teoría da Educación, Revista Española de Pedagoxía, ESE, Cultura e Educación, Psicoloxía Educativa, Bordón, International Social Work, Frontiers in Psychology), libros e capítulos de libros en editoriais de prestixio nacional (Oitaedro e Síntese) e internacional (Nova Science Publisher Inc.). É membro do Grupo de Investigación ESCULCA (Grupo de Referencia Competitiva do Sistema Galego de I+D+i), que obtivo o 1º Premio Nacional de Investigación Educativa 2007 co proxecto "Familias inmigrantes en Galicia: a dimensión socioeducativa da integración", e o Premio María Barbeito de Educación en Galicia á Investigación Pedagóxica 2012 (3ª edición) polo traballo "O rendemento escolar do alumnado procedente da inmigración en Galicia. Un programa de optimización para familias e centros de ensino". Así mesmo, pertence á Rede RIES, integrada por 8 grupos de investigación do Sistema Universitario de Galicia e á Rede de Excelencia "Universidade, Innovación e Aprendizaxe na Sociedade do Coñecemento" (MINECO), na que participan 7 universidades. Participou en contratos de I+D+I con administracións públicas e en numerosos proxectos de investigación, concedidos mediante concorrencia competitiva, a nivel autonómico e nacional, sendo Investigador Principal dos proxectos "A calidade dos Servizos Sociais vista polos usuarios inmigrantes e os equipos profesionais: avaliación e consecuencias socioeducativas" (10PXIB211120PR), e "Implicación familiar e rendemento en educación primaria. A efectividade dun programa para pais e nais" (EDU2015-66781-R), financiado polo Ministerio de Economía e Competitividade. Desta investigación deriváronse tres publicacións das que é coordinador (Guía para familias, Caderno para familias, e Guía de implementación), editadas en aberto polo Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da USC. Ademais, foi membro do Comité Organizador de diversos congresos, xornadas e seminarios, de periodicidade anual, consolidados como eventos científicos de interese tanto para profesorado universitario como doutros niveis educativos (Seminario Nacional de Atención Educativa ó Alumnado Inmigrante). Formou parte do Comité Organizador e coordinou un simposio no IV Congreso Internacional de Atención Temperá e Educación Familiar (2015). Foi coordinador do simposio "A familia e o traballo escolar en casa" no XVII Congreso Nacional e IX Iberoamericano de Pedagoxía (2021). Actualmente, é director de dous contratos de investigación (Fundación Meniños e Asociación Arela) para avaliar o Programa de Preservación Familiar.