84 Investigadores/as

Filtrar por:
MANUEL
ABOAL SOMOZA
Química Analítica
RICARDO
ALONSO ALONSO
Química Orgánica
Ma CARMEN
BARCIELA ALONSO
Química Analítica
JULIAN
BERGUEIRO ALVAREZ
Química Orgánica
ANTONIA MARIA
CARRO DIAZ
Química Analítica
GABRIELA
CASTRO VARELA
Química Analítica
JULIO
CORREDOIRA VAZQUEZ
Química Inorgánica
MARTIN
FAÑANAS MASTRAL
Química Orgánica
EDUARDO
FERNANDEZ MEGIA
Química Orgánica
DAVID
FERRO COSTAS
Química Física
SARAH
FIOL LOPEZ
Química Física
MARIA MATILDE
FONDO BUSTO
Química Inorgánica
ANA MARIA
GARCIA DEIBE
Química Inorgánica
CARMEN MARIA
GARCIA JARES
Química Analítica
LUIS
GARCIA RIO
Química Física
MARIA ISABEL
GARCIA SANTOS
Química Inorgánica
MIGUEL
GONZALEZ BLANCO
Bioquímica e Bioloxía Molecular
ANA MARIA
GONZALEZ NOYA
Química Inorgánica
ENRIQUE
GUITIAN RIVERA
Química Orgánica
MOISES
GULIAS COSTA
Química Orgánica
MASSIMO
LAZZARI
Química Física
SUSANA
LOPEZ ESTEVEZ
Química Orgánica
MARTA
LORES AGUIN
Química Analítica
MIGUEL
MARTINEZ CALVO
Química Inorgánica
JOSE MANUEL
MARTINEZ COSTAS
Bioquímica e Bioloxía Molecular
JAVIER
MONTENEGRO GARCIA
Química Orgánica
ROSA MARIA
MONTES GOYANES
Química Analítica
ANTONIO
MOREDA PIÑEIRO
Química Analítica
MARIA RITA
PALEO PILLADO
Química Orgánica
DIEGO
PEÑA GIL
Química Orgánica
ELENA MARIA
PEÑA VAZQUEZ
Química Analítica
EMILIO
QUIÑOA CABANA
Química Orgánica
MARIA
RAMIL CRIADO
Química Analítica

17 Ex-investigadores/as