Consolidación e estruturación - 2016 GPC GI-1948 Produción, calidade e tecnoloxía do leite e outros alimentos

Duración do 21 de decembro de 2016 ao 31 de decembro de 2018

Investigadores/as

Compoñentes noutros momentos (1)