Proyecto Polifemo, desarrollo de un entorno de feria virtual en internet-infovía para facilitar información técnica y formación continua a personal de las industrias lácteas

Duración do 28 de xullo de 1997 ao 27 de xullo de 1999

Investigadores/as