Publicacións (51)

2020

 1. De illis de Mirapixe: Monio Fernandi. O trovador Múnio Fernandes de Mira- peixe e a sua parentela

  Madrygal: Revista de estudios gallegos, Núm. 23, pp. 335-373

2018

 1. Sobre o primeiro poeta luso-galaico: Nota lexical para a história da cultura franciscana na Idade Media

  Franciscanos en la Edad Media: memoria, cultura y promoción artística (Edizioni dell'Orso), pp. 25-35

 2. Martim Codax e o fenómeno jogralesco na Galiza sul-ocidental

  The Vindel Parchment and Martin Codax: The Golden Age of Medieval Galician Poetry (John Benjamins), pp. 83-101

 3. Et de dona Guiomar nascio don Rodrigo Diaz de los Cameros: Figuras femininas no patrocínio da lírica galego-portuguesa (II)

  Voces de mujeres en la Edad Media: entre realidad y ficción (De Gruyter Mouton), pp. 9-32

 4. El arte de trovar de amor: Nuno Eanes Cerzeo y su producción poética

  Edizioni dell'Orso

 5. "Liber registri Didaci secundi". Sobre la tradición manuscrita medieval de la "Historia Compostelana"

  Madrygal: Revista de estudios gallegos, Núm. 21, pp. 239-271

2016

 1. A Crónica dos ministros gerais da Ordem dos Fraires Menores (BN 94 IL) e o seu antidígrafo galego

  Lingüística histórica e dialectoloxía: coordenadas do cambio lingüístico (Servizo de Publicacións), pp. 273-298

 2. "En cas da Ifante". Figuras femininas no patrocínio da lírica galego-portuguesa (I)

  Cantares de amigos: estudos en homenaxe a Mercedes Brea (Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, D.L. 2016), pp. 857-870

2014

 1. Os primeiros escritos em galego-portugês: reviçao e balanço

  Lingua, texto, diacronía: estudos de lingüística histórica (Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística), pp. 369-393

 2. Rui Vasques e a Crónica de Iria

  Verba: Anuario galego de filoloxia, Núm. 41, pp. 303-335

2012

 1. In capella domini regis, in ulixbona e outras nótulas trovadorescas

  Estudios de literatura medieval: 25 años de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval : 25 años de la AHLM

 2. Os cavaleiros que fizeram as cantigas : aproximação às origens socioculturais da lírica galego-portuguesa

  Editora da Universidade Federal Fluminense

 3. Fernando Pais de Tamalhancos: trovador e cavaleiro

  Revista de Literatura Medieval, Núm. 24, pp. 231-267

 4. En Santiago, seend' albergado en mia pousada: nótulas trovadorescas compostelanas

  Verba: Anuario galego de filoloxia, Núm. 39, pp. 273-298