O Caminho poético de Santiagolírica galego-portuguesa

  1. Yara Frateschi Vieira ed. lit.
  2. María Isabel Morán Cabanas ed. lit.
  3. José Antonio Souto Cabo ed. lit.

Editorial: COSAC NAIFY

ISBN: 978-85-405-0802-6

Ano de publicación: 2015

Tipo: Libro