Teses dirixidas (4)

 1. Complexos de lantanoides como potenciais moléculas imán 2022

  Universidade de Santiago de Compostela

  Julio Corredoira Vázquez

 2. Estudo estrutural e magnético de complexos polinucleares de imidazolidonas e bases de Schiff 2015

  Universidade de Santiago de Compostela

  Jesús Doejo Paz

 3. Oxidación de metanol, 4-metilbencil alcohol y trietilamina mediada por metales 2014

  Universidade de Santiago de Compostela

  Lucía Briones Miguéns

 4. Autoensamblaje de metalosupramoléculas de bases de Schiff 2013

  Universidade de Santiago de Compostela

  Cristina Portela García