Dissertationen geleitet (5)

 1. Desenvolvemento dun método óptico para a determinación de nanomateriais metálicos 2023

  Universidade de Santiago de Compostela

  Yeneva Alves Iglesias

 2. Complexos de lantanoides como potenciais moléculas imán 2022

  Universidade de Santiago de Compostela

  Julio Corredoira Vázquez

 3. Estudo estrutural e magnético de complexos polinucleares de imidazolidonas e bases de Schiff 2015

  Universidade de Santiago de Compostela

  Doejo Paz, Jesús

 4. Oxidación de metanol, 4-metilbencil alcohol y trietilamina mediada por metales 2014

  Universidade de Santiago de Compostela

  Briones Miguéns, Lucía

 5. Autoensamblaje de metalosupramoléculas de bases de Schiff 2013

  Universidade de Santiago de Compostela

  Portela García, Cristina

Gerichte für Dissertationen (1)

 1. Vokal des Gerichts

  Síntesi i caracterització de compostos polinuclears derivats de lligands fosfonats amb cations paramagnètics 3d. Estudi magnètic 2013

  Universitat de Barcelona

  Saskia Speed Castro