Supervised Theses (5)

 1. Desenvolvemento dun método óptico para a determinación de nanomateriais metálicos 2023

  Universidade de Santiago de Compostela

  Alves Iglesias, Yeneva

 2. Complexos de lantanoides como potenciais moléculas imán 2022

  Universidade de Santiago de Compostela

  Corredoira Vázquez, Julio

 3. Estudo estrutural e magnético de complexos polinucleares de imidazolidonas e bases de Schiff 2015

  Universidade de Santiago de Compostela

  Doejo Paz, Jesús

 4. Oxidación de metanol, 4-metilbencil alcohol y trietilamina mediada por metales 2014

  Universidade de Santiago de Compostela

  Briones Miguéns, Lucía

 5. Autoensamblaje de metalosupramoléculas de bases de Schiff 2013

  Universidade de Santiago de Compostela

  Portela García, Cristina