Tese doutoral

 1. Os Materiais curriculares impresos e a reforma educativa en Galicia 2001

  Universidade de Santiago de Compostela

Teses dirixidas (13)

 1. A articulação entre as escolas e os agentes culturais-artísticos locaisum estudo de caso em Lisboa (Portugal) 2023

  Universidade de Santiago de Compostela

  Laurence Vohlgemuth

 2. A radio como recurso para a promoción da educación interxeracional, o avellentamento activo e a inclusión sociocomunitaria 2022

  Universidade de Santiago de Compostela

  Lucía Abarrategui Amado

 3. Os materiais didácticos dirixidos ao alumnado con trastorno do espectro autista (TEA)análise da percepción do profesorado de educación primaria de Galicia 2021

  Universidade de Santiago de Compostela

  Marcos Pinaque Varela

 4. As implicaçôes da cibercultura nas prácticas corporais entre os adolescentes 2021

  Universidade de Santiago de Compostela

  Almir Zandoná Júnior

 5. Análise descritiva e interpretativa do programa do livro didático do ensino médio do Brasil opinião dos agentes avaliadores 2021

  Universidade de Santiago de Compostela

  Carmencita Ferreira Silva Assis

 6. A presenza da dramatización e do teatro nos materiais didácticos do ensino primario en Galicia 2021

  Universidade de Santiago de Compostela

  Estefanía Pena Bascoy

 7. Los libros de texto digitales. Un análisis descriptivo e interpretativo de sus características 2020

  Universidade de Santiago de Compostela

  Nerea Rodríguez Regueira

 8. Materiais didácticos en soporte impreso e dixital elaborados con apoio da administración local. Estudo prospectivo e descritivo na provincia da Coruña 2019

  Universidade de Santiago de Compostela

  Denébola Álvarez-Seoane

 9. Análise descritiva e interpretativa do deseño e contido dos videoxogos elaborados en Galicia 2018

  Universidade de Santiago de Compostela

  Silvia López Gómez

 10. Presenza, conceptualización e tratamento da vellez no currículo escolar, quimera ou realidade?análise da imaxe das persoas maiores nos materiais curriculares de educación primaria de Galicia 2012

  Universidade de Santiago de Compostela

  María-Helena Zapico-Barbeito

 11. Políticas educativas e departamentos municipais de educación en Galicia 2012

  Universidade de Santiago de Compostela

  Francisco Mareque León

 12. Os materiais didácticos e musicais en educación infantilun estudo descritivo e interpretativo da percepción docente en Galicia 2011

  Universidade de Santiago de Compostela

  Rosa María Vicente Álvarez

 13. As dificuldades de aprendizage e os materiais curricularesum estudo dos manuais escolares do primeiro ciclo do ensino básico 2009

  Universidade de Santiago de Compostela

  Margarida Maria Ferreira Delgado Paiva

Tribunais de teses (21)

 1. Secretario do tribunal

  El continuo de las (ciber)violencias sexuales en las mujeresla educación sexual como prevención 2021

  Universidade de Vigo

  Rosana Martinez Román

 2. Vogal do tribunal

  La evaluación del impacto del sistema educativo digital en los centros escolares de ceuta y melilla 2021

  Universidad de La Laguna

  Miguel Ángel Ruiz Domínguez

 3. Vogal do tribunal

  O diretor de turma entre a escola burocrática e a lógica de aparência com a família 2020

  Universidade de Vigo

  Carlos Miguel Ferreira Marinho

 4. Vogal do tribunal

  Influencia dos esquemas cognitivos mal-adaptativos no estilo de consumo e na tendencia á impulsividade na compra 2020

  Universidade de Vigo

  Susana Maria Almeida Correia Aguiar Rocha

 5. Vogal do tribunal

  La gamificación como estrategia metodológica para la inclusión en educación primaria 2020

  Universitat de València

  María López Marí

 6. Secretario do tribunal

  Experiencias y programas educativos para la infancia en contextos hospitalariosun estudio pedagógico-social acerca de sus realiadades y perspectivas de futuro 2019

  Universidade de Santiago de Compostela

  Yésica Teijeiro Bóo

 7. Secretario do tribunal

  Métodos, curriculum y textos escolares en la formación del Estado nacional ecuatorianola disciplina Historia del Ecuador, un espacio de conocimiento conflictivo (1830-1940) 2019

  Universidade de Santiago de Compostela

  Juan Carlos Brito Román

 8. Presidente do tribunal

  Estrategias de aprendizaje en estudiantes universitarios de postgrado en modalidad online 2017

  Universitat de València

  María Mercedes Romero Rodrigo

 9. Vogal do tribunal

  Evaluación del fenómeno del sexting y de los riesgos emergentes de la red en adolescentes de la provincia de Ourense 2017

  Universidade de Vigo

  Patricia Alonso Ruido

 10. Vogal do tribunal

  Elaboración de un proyecto curricular y materiales didácticos de educación para el riesgo en Canarias 2017

  Universidad de La Laguna

  María Teresa Pérez Lozao Macías

 11. Secretario do tribunal

  Expresión dramática e teatral para a clase de linguas no ensino secundarioun estudo teórico-práctico 2016

  Universidade de Santiago de Compostela

  Rosalía Fernández Rial

 12. Vogal do tribunal

  A Universidade Sénior de Chaves como alternativa para um envelhecimento ativo 2016

  Universidade de Vigo

  Maria de Fátima Rodrigues da Torre

 13. Vogal do tribunal

  O teatro Amador ¿ animação, lazer, e cultura popular, num município do médios tejo 2016

  Universidade de Vigo

  Célia Maria Salvador Barroca

 14. Presidente do tribunal

  Alterações de equilíbrio em pessoas com dificuldade intelectual e desenvolvimentaldesempenho em condições dupla-tarefa e proposta de um programa de intervenção realizado em contexto socioeducativo 2015

  Universidade de Vigo

  Vitor Domingos Simões da Silva

 15. Presidente do tribunal

  El curriculum de la educación para el desarrollo en los materiales didácticos editados por las ONGD 2015

  Universitat de València

  Marta Esplugues Cebrián

 16. Secretario do tribunal

  Nuevas alfabetizaciones en la formación docente en Argentinaun análisis de la producción de discurso pedagógico en las políticas curriculares a partir de la Ley nacional de Educación 26.026 2015

  Universidade de Santiago de Compostela

  Joel Armando

 17. Secretario do tribunal

  Problematic use of internet and new technologies in galician adolescents 2015

  Universidade de Santiago de Compostela

  Patricia Gómez Salgado

 18. Secretario do tribunal

  Exploración de las necesidades de información del alumnado del programa Erasmus y propuestas de actuación orientadora 2014

  Universidade de Santiago de Compostela

  Rebeca García Murias

 19. Secretario do tribunal

  A Aprendizagem ao longo da vidaa lingua e a literatura maternas como base da formação integral : o ser no mundo 2013

  Universidade de Santiago de Compostela

  Margarida Maria Silva Gomes

 20. Vogal do tribunal

  Integration of information and communication technology in public secondary schools in metro manila, philippines 2012

  Universidade de Santiago de Compostela

  Hector John Tumaneng Manaligod

 21. Vogal do tribunal

  Políticas de educaçao de jovens e adultos e produçao de conhecimento em eja nas universidades brasileirasun estudio do estado da Bahía (1997-205) 2010

  Universidad de Salamanca

  Uilma Rodrigues de Matos Amazonas