Tese doutoral

 1. La teoría estética y literaria de Rafael Dieste 1996

  Universidade de Santiago de Compostela

Teses dirixidas (9)

 1. Realismo máxico, conflito nacional e metaficción historiográfica de referencia galega (1972-1987)modelos discursivo ideolóxicos na narrativa de G. Torrente Ballester, V. F. Freixanes e X. L. Méndez Ferrín 2022

  Universidade de Santiago de Compostela

  Pablo Pesado Rodríguez

 2. Poemas que se despliegan hacia lo teatralenunciación y configuración autorial en la producción poética de Angélica Liddell 2022

  Universidade de Santiago de Compostela

  Cristina Tamames Gala

 3. O manifesto no espazo públicohistoria conceptual, claves teóricas e desenvolvementos 2016

  Universidade de Santiago de Compostela

  Iria Sobrino-Freire

 4. Scientific and technological registers in contemporary poetry (1900-2014)a sociocritical and material semiotic approach 2016

  Universidade de Santiago de Compostela

  Mark Alan Wiersma

 5. A narrativa na reconstrución do campo literario galego de posguerrarepertorios e eimaxinario nacional no proxecto de Galaxia 2016

  Universidade de Santiago de Compostela

  Mario Regueira

 6. Rafael Dieste e a xeometríaargumentos para unha concepción filosófica do espazo como índice de realidade 2013

  Universidade de Santiago de Compostela

  Xosé Díaz Díaz

 7. Nineteenth century Hispanism in the U.S.the European tradition of literary historiography and George Ticknor's History of Spanish literature 2012

  Universidade de Santiago de Compostela

  Christopher Herman George

 8. Educaçao para a decepçao em Adília Lopes, mecanismos de sabotagem do sujeito poético e do discurso 2011

  Universidade de Santiago de Compostela

  Paula Cristina Oliveira da Cruz

 9. As alternativas sistémicas da historia literaria en situación de conflito cultural. Desenvolvimentos teóricos e modelos de renovación nos casos galego e quebequense 2011

  Universidade de Santiago de Compostela

  Isaac Lourido

Tribunais de teses (11)

 1. Presidente do tribunal

  Oratoria, teatralidad y performance en Discursos de sobremesa de Nicanor Parra 2019

  Universidad de Salamanca

  Juan Manuel Leal Funes

 2. Presidente do tribunal

  O teatro de bonifrates em Portugal durante o estado novo 2017

  Universidade de Vigo

  Jose Luis de Oliveira

 3. Vogal do tribunal

  Formas de la razón herida. Genealogía y transición de la memoria como categoría del pensamineto crítico 2015

  Universidad de Granada

  Antonio Jesús Alías Bergel

 4. Vogal do tribunal

  La negociación de la tradiciónBaudelaire, Alberti, Lorca y Gil de Biedma en la obra de Luis García Montero 2011

  Universidade de Santiago de Compostela

  Margarita García Candeira

 5. Secretario do tribunal

  O processo de construção do sistema literário galego entre o franquismo e a transição (1974-1978)margens, relações, estrutura e estratégias de planificação cultural 2010

  Universidade de Santiago de Compostela

  Roberto Samartim

 6. Secretario do tribunal

  Valle-inclán e o teatro galegorecepción da arte dramática de Valle-Inclán na dramaturxia galega (1916-1973) 2004

  Universidade de Santiago de Compostela

  Euloxio R. Ruibal

 7. Secretario do tribunal

  Aproximación teórica o fenómeno antolóxico desde a perspectiva do espacioas antoloxías de poesía en Galicia e Cataluña 2004

  Universidade de Santiago de Compostela

  María do Cebreiro Rábade Villar

 8. Vogal do tribunal

  Marges literaris del nacionalisme. La relació entre Espanya i Catalunya a través dels seus escriptors, 1898-1975. Estudi i documentació 2004

  Universitat Pompeu Fabra

  Antoni Martí Monterde

 9. Secretario do tribunal

  Evaristo Correa Calderón na literatura galega contemporánea, vangardismo e galeguismo 2002

  Universidade de Santiago de Compostela

  Xulio Pardo de Neyra

 10. Secretario do tribunal

  Fenomenología y estilística literariael caso español 2000

  Universidade de Santiago de Compostela

  María Teresa Vilariño Picos

 11. Secretario do tribunal

  Música y literaturacuestiones metodológicas para la comparación desde una perspectiva semiológica 1999

  Universidade de Santiago de Compostela

  Silvia Alonso Pérez