Liñas de investigación

  • Alimentos emerxentes.
  • Aproveitamento de subprodutos das industrias alimentarias.
  • Bioseguridade e bienestar animal.
  • Control de calidade e tecnoloxía de produtos lácteos e outros alimentos.
  • Enfermidades infecciosas endémicas en gando vacún.
  • Envases comestibles e biomateriais de envasado.
  • Influencia da alimentación do gando na calidade dos alimentos.
  • Produción, sanidade e certificación de explotacions de vacún de leite.