Liñas de investigación

 • Anatomía animal
 • Avaliación agroambiental do uso de fertilizantes e residuos nos terreos de cultivo. Indicadores físicos, químicos e biolóxicos da calidade do solo.
 • Avaliación agronómica e nutricional de forraxes como base para a alimentación do gando
 • Avaliación de recursos xenéticos vexetais, conservación e mantemento de bancos de xermoplasma.
 • Avaliación e mellora de sistemas de producción ecolóxica. Ecoloxía agraria e da paisaxe.
 • Caracterización agronómica e xenética, selección e mellora xenética de cultivares
 • Estudio da aptitude de variedades autóctonas de mazá para a obtención de sidra
 • Estudos comparativos de cultivos agrícolas (trigo galego e maíz para panificación) en condicións ecolóxicas vs. convencional.
 • Estudos de cultivos agrícolas (trigo galego e maíz para panificación) en rotación con colza e altramuz.
 • Estudos microscópicos de fariñas de trigo galego e maíz para panificación: trazabilidade
 • Manexo de animais en experimentación
 • Métodos alternativos de conservación de animais para uso na docencia e na investigación
 • O microbioma nos cultivos agrícolas
 • Seguridade alimentaria
 • Valorización de residuos en agricultura: obtención e avaliación de fertilizantes, enmendas ou substratos de cultivo.
 • Xestión da fertilidade do solo de cultivo. Emprego de fertilizantes e enmendas