Oferta científica

  • Agronomía dos cultivos
  • Análise de solos, plantas, abonos, residuos orgánicos e sustratos.
  • Asesoramento no reciclaxe.
  • Avaliación agronómica de residuos orgánicos.
  • Avaliación da diversidade xenética de cultivos
  • Valorización de cultivares tradicionais
  • Xestión de residuos orgánicos: Manexo, dose, época de vertido, etc.