Proyectos finalizados Proyectos finalizados en los que ha participado algún/a investigador/a

2009

  1. Matemáticas cotiás molladas nun chocolate quentiño. DIVERCIENCIA

    MARIA ELENA VAZQUEZ ABAL

  2. Simulación numérica en electromagnetismo. Aplicacións na industria

    ALFREDO BERMUDEZ DE CASTRO LOPEZ-VARELA

  3. Grupos de referencia competitiva

    ALFREDO BERMUDEZ DE CASTRO LOPEZ-VARELA