Liñas de investigación

  • Análise teórica e numérica de ecuacións en derivadas parciais (EDP).
  • Control óptimo de ecuacións en derivadas parciais (EDP). Aplicacións en enxeñaría e medio ambiente.
  • Optimización mono e multi-obxectivo. Aplicacións en enxeñaría e medio ambiente.
  • Simulación numérica en enxeñaría e medio ambiente.