Supervised theses (20) Theses supervised by group members

2023

 1. The ecological role of mammal communities in the biogeochemical carbon cycle in a tropical environment

  Losada Cuquejo, María

  Supervised by Mº MAR SOBRAL BERNAL
 2. Espazos de moenda e de representación na prehistoria recente e protohistoria do Miño litoral (noroeste ibérico)

  Pereira Martínez, Xurxo

  Supervised by PILAR PRIETO MARTINEZ
 3. Mercury in human bones and burial context: an osteoarchaeological approach

  Álvarez Fernández, Noemi

  Supervised by OLALLA LOPEZ COSTAS y ANTONIO MANUEL MARTINEZ CORTIZAS

2022

 1. Os arquivos do tempo: reconstrución paleoambiental aplicada a contextos arqueolóxicos

  Tallón Armada, Rebeca

  Supervised by ANTONIO MANUEL MARTINEZ CORTIZAS y MANUELA COSTA CASAIS

2021

 1. Biogeochemistry of marine phanerogams soils

  Piñeiro Juncal, Nerea

  Supervised by ANTONIO MANUEL MARTINEZ CORTIZAS
 2. Cerámica medieval galega: características, uso e evolución da produción

  Alonso Toucido, Francisco

  Supervised by PILAR PRIETO MARTINEZ
 3. The environmental change in coastal ecosystems during the late holocene as recorded in seagrass sedimentary archives

  Leiva Dueñas, Carmen

  Supervised by ANTONIO MANUEL MARTINEZ CORTIZAS

2016

 1. Xeomorfoloxía e paisaxe nun espazo de montaña: sector lucense da serra de Ancares

  Otero Otero, Marta

  Supervised by RAMON BLANCO CHAO y MARCOS VALCARCEL DIAZ
 2. Late-Holocene environments reconstructed from peatlands: linking geochemistry and palynology

  Silva Sánchez, Noemí

  Supervised by ANTONIO MANUEL MARTINEZ CORTIZAS y LOURDES LOPEZ MERINO

2001

 1. Un Século da evolución da paisaxe forestal na provincia de Pontevedra: axentes patóxenos máis importantes que interviron nesta dinámica entre 1886 e 1986

  FERNÁNDEZ DE ANA-MAGÁN FRANCISCO J.

  Supervised by AUGUSTO PEREZ ALBERTI y ANTONIO RIGUEIRO RODRIGUEZ
 2. Análise sedimentaria e reconstrucción paleoambiental da costa atlántica de Galicia

  COSTA CASAIS, MANUELA

  Supervised by AUGUSTO PEREZ ALBERTI y ANTONIO MANUEL MARTINEZ CORTIZAS

2000

 1. Estudio sinóptico y analítico de la precipitación en Galicia

  CASTILLO RODRIGUEZ, FRANCISCO

  Supervised by AUGUSTO PEREZ ALBERTI y ANTONIO MANUEL MARTINEZ CORTIZAS