Dissertationen geleitet (21) Dissertationen, die von den Mitgliedern der Gruppe geleitet wurden

2023

 1. Mercury in human bones and burial context: an osteoarchaeological approach

  Álvarez Fernández, Noemi

  unter der Leitung von OLALLA LOPEZ COSTAS y ANTONIO MANUEL MARTINEZ CORTIZAS
 2. Espazos de moenda e de representación na prehistoria recente e protohistoria do Miño litoral (noroeste ibérico)

  Pereira Martínez, Xurxo

  unter der Leitung von PILAR PRIETO MARTINEZ
 3. The ecological role of mammal communities in the biogeochemical carbon cycle in a tropical environment

  Losada Cuquejo, María

  unter der Leitung von Mº MAR SOBRAL BERNAL

2022

 1. Os arquivos do tempo: reconstrución paleoambiental aplicada a contextos arqueolóxicos

  Tallón Armada, Rebeca

  unter der Leitung von ANTONIO MANUEL MARTINEZ CORTIZAS y MANUELA COSTA CASAIS
 2. Os arquivos do tempo: reconstrución paleoambiental en contextos arqueolóxicos

  Tallón Armada, Rebeca

  unter der Leitung von ANTONIO MANUEL MARTINEZ CORTIZAS y MANUELA COSTA CASAIS

2021

 1. Biogeochemistry of marine phanerogams soils

  Piñeiro Juncal, Nerea

  unter der Leitung von ANTONIO MANUEL MARTINEZ CORTIZAS
 2. Cerámica medieval galega: características, uso e evolución da produción

  Alonso Toucido, Francisco

  unter der Leitung von PILAR PRIETO MARTINEZ
 3. The environmental change in coastal ecosystems during the late holocene as recorded in seagrass sedimentary archives

  Leiva Dueñas, Carmen

  unter der Leitung von ANTONIO MANUEL MARTINEZ CORTIZAS

2018

 1. Potential biomarkers of provenance of the wood from iberian typology shipwrecks (15th to 17th centuries)

  Traoré, Mohamed

  unter der Leitung von ANTONIO MANUEL MARTINEZ CORTIZAS

2016

 1. Xeomorfoloxía e paisaxe nun espazo de montaña: sector lucense da serra de Ancares

  Otero Otero, Marta

  unter der Leitung von RAMON BLANCO CHAO y MARCOS VALCARCEL DIAZ
 2. Late-Holocene environments reconstructed from peatlands: linking geochemistry and palynology

  Silva Sánchez, Noemí

  unter der Leitung von ANTONIO MANUEL MARTINEZ CORTIZAS y LOURDES LOPEZ MERINO

2011

 1. Identification, molecular characterisation and significance of fire residues in colluvial soils from Campo Lameiro (NW Spain)

  Kaal , Joeri

  unter der Leitung von ANTONIO MANUEL MARTINEZ CORTIZAS
 2. Evolución morfodinámica y procesos actuales en costas rocosas

  FEAL PEREZ, ALEJANDRA

  unter der Leitung von RAMON BLANCO CHAO

2001

 1. Análise sedimentaria e reconstrucción paleoambiental da costa atlántica de Galicia

  COSTA CASAIS, MANUELA

  unter der Leitung von AUGUSTO PEREZ ALBERTI y ANTONIO MANUEL MARTINEZ CORTIZAS
 2. Un Século da evolución da paisaxe forestal na provincia de Pontevedra: axentes patóxenos máis importantes que interviron nesta dinámica entre 1886 e 1986

  FERNÁNDEZ DE ANA-MAGÁN FRANCISCO J.

  unter der Leitung von AUGUSTO PEREZ ALBERTI y ANTONIO RIGUEIRO RODRIGUEZ

2000

 1. Estudio sinóptico y analítico de la precipitación en Galicia

  CASTILLO RODRIGUEZ, FRANCISCO

  unter der Leitung von AUGUSTO PEREZ ALBERTI y ANTONIO MANUEL MARTINEZ CORTIZAS