Cerámica medieval galegacaracterísticas, uso e evolución da produción

  1. Alonso Toucido, Francisco
Dirixida por:
  1. María Pilar Prieto Martínez Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 2021

Tribunal:
  1. Raquel Martínez Peñín Presidente/a
  2. José Carlos Sánchez Pardo Secretario
  3. Sergio Escribano Ruiz Vogal

Tipo: Tese

Resumo

A tese afonda no mundo da cerámica galega, trátase da primeira aproximación a esta temática en formato tese en Galicia. A través da revisión das coleccións cerámicas de varios xacementos conséguese unha visión global da evolución da cerámica durante toda a Idade Media galega. Partindo do concepto de cadea técnico operativa lógrase comprender aspectos fundamentais da sociedade medieval, como é a súa economía e produción. Realízase unha caracterización tipolóxica en todos os séculos estudados, arroxando luz sobre os séculos iniciais da Idade Media, un momento pouco traballado dende perspectiva cerámica en Galicia. A investigación compleméntase con datacións absolutas e analíticas arqueométricas.