Proxectos finalizados Proxectos finalizados nos que participou algún/ha investigador/a

2021

  1. Consolidación e estruturación 2018 GRC GI-1919 Síncrisis - Investigación en Formas Culturais (Síncrisis)

    MARCO VIRGILIO GARCIA QUINTELA, PEDRO MANUEL LOPEZ BARJA DE QUIROGA