Liñas de investigación

  • Clima, Satisfacción e Cultura Organizacional
  • Evaluación do Desempeño
  • Evaluación e Prevención de Riscos Psicosocias e Saúde Laboral
  • Lei, Igualdade e Disciminación
  • Psicoloxía do Traballo y Comportamento Organizacional
  • Recursos humanos e Factores de Rendemento.
  • Selección, Formación e Desenvolvemento de Personal
  • Utilidade Económica das Intervencións Organizacionais
  • Xestión de Expatriados