Oferta científica

  • Análisis de Clima, Satisfacción, Cultura e Compromiso organizacional;
  • Análisis de Postos de Traballo;
  • Análisis e evaluación de riscos psicosociais; Análisis organizacional da Igualde oportunidades e xenero; Asesoramiento e elaboración de informes periciales para recursos contencioso-administrativos y
  • Consultoria en Psicoloxía do Traballo e as organizacións;
  • Desenvolvemento de instrumentos evaluativos;
  • Evaluación de Personal;
  • Evaluación do Desempeño;
  • litigacion laboral
  • Xestión Integral de Recursos Humanos;